https://youtu.be/5utlVHmiw_4
Whatsappmailטלפון

לקט מצגות

הצורך במתוק - בגוף או בנפש?

על הצורך במתוק - שילוב של צרכים פיסיים ושל צרכים רגשיים.

כיצד מבדילים בין שני סוגי הצרכים ומנהלים את ההתנהלות בהתאמה ובהקשבה?