Whatsappmailטלפון

השכלה והתמחויות

 

השכלה אקדמית

תואר ראשון B.Sc. במדעי התזונה, בהצטיינות. הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית

תואר שניM.Sc.  בביוכימיה קלינית. הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב

לימודים ומחקר לתוארPh.D  במדעי הרפואה. הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב

 

קורסים והשתלמויות

1993 מטבוליזם וביוכימיה של מחלות, משרד הבריאות

1996 טיפול קצר מועד בתזונה, מכבי שרותי בריאות

1996  הנחית קבוצות לדיאטניות, בי"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב

2006 – הכשרת מנחים ומאמנים, מכון תובנות

2007 -  קורס נקודת מיפנה, בי"ס אימושן

2008 – דימויים ככלי טיפולי, עמוס צור, מרכז גוף-נפש

2011 – קורס מורי יוגה (שנה א), שמעון בן אבי

2014 – פוטותראפיה, בי"ס חשיפה, אוניברסיטה פתוחה

2015 - מיינדפולנס למטפלים, מרכז גוף-נפש, רמה"ש

2016 - פסיכולוגיה חיובית, המרכז הבינתחומי, הרצליה

2017 - ACT (תרפיית קבלה ומחויבות), מכון פסגות, אוניברסיטה פתוחה