Whatsappmailטלפון

מטופלים מספרים

ס.

ס.

היה טוב, היה טוב. זאת היתה דרך מאד נכונה להבין שיש עוד צד שקוראים לו רגש, ועכשיו אני מקשיבה לו, וזה בזכותך – את ידעת לכוון אותי, ונגעת לי גם בנקודות שהעלו דמעות ואפילו בכי, והמשכתי ללכת עם זה אחרי הפגישות...
היה פה יישום טוב של משהו חדש שחשפת בפניי
וזה הצליח :)
אני רוצה להוקיר תודה, איזה כיף שפגשתי משהי שיכולה ככה לעזור לי

אני מרגישה שלקחת פנס והארת לי איזה שביל שהיה קיים, אבל הוא היה חשוך, והלכתי בו בשיא הכיף, אפילו רצתי בו. לקחתי מתנה שנתת לי בשתי ידיים, בגלל זה זה הצליח.
היום אני נמצאת לגמרי במקום אחר, אני מאד אוהבת איך שאני נראית, אני מקבלת פידבק מהסביבה - פעם אמרתי לי שבנאדם שטוב לו עם עצמו, אנשים רוצים להיות לידו, לקבל קצת מהטוב הזה. זה מה שקרה בתהליך הזה, שאני נמצאת במקום שאני הרבה יותר חזקה, פחות מסתכלת על מספרים, האמת האמת האמת האמיתית זה שלא מעניין אותי בכלל כמה אני שוקלת, זה מצחיק אותי אפילו להגיד את זה, לא יאומן.